template.Schools.price.priceForSchools

template.Schools.price.smallAndBig

template.Schools.price.multiLicence

template.Schools.price.half 3500 Kč
template.Schools.price.full 5900 Kč

template.Schools.price.singleLicences

template.Schools.price.standardPriceText   790Kč

V rámci naší podpory psaní všemi deseti ve školách jsou ceny pro školy výrazně výhodnější:

template.Schools.price.durationText template.Schools.price.duration1 template.Schools.price.duration2 template.Schools.price.duration3 template.Schools.price.duration4
pololetí 250 Kč/žák 200 Kč/žák 150 Kč/žák 100 Kč/žák
školní rok 350 Kč/žák 300 Kč/žák 250 Kč/žák 200 Kč/žák
neomezeně 500 Kč/žák 450 Kč/žák 400 Kč/žák 350 Kč/žák
  • template.Schools.price.licenceInfo

  • template.Schools.price.licenceInfo1

  • template.Schools.price.licenceInfo2

  • template.Schools.price.licenceInfo3

  • template.Schools.price.licenceInfo4

template.Schools.price.whatNext

      template.Schools.price.interest        template.Schools.default.try
template.Schools.price.questiontemplate.Schools.price.ask